+31(0)13 522 00 14

Stollingsgesteente

Wat is Stollingsgesteente?

Stollingsgesteente is een soort natuursteen dat ontstaat tijdens een stollingsproces van magma onder het aardoppervlak(dieptegesteente) of van lava aan het aardoppervlak(uitvloeiingsgesteente). Dieptegesteente heeft vaak een hogere dichtheid dan uitvloeiingsgesteente omdat magma onder hoge druk stolt.

Het dieptegesteente wordt gevormd in de zogenoemde magmakamers. In de afbeelding hieronder is goed te zien dat er ruimtes zijn in de aardkorst, deze ruimtes vullen zich met magma waar het vervolgens langzaam stolt. Ook is te zien dat het Basalt gesteente poriën heeft deze zijn ontstaan tijdens het stollen terwijl de gassen in de lava naar buiten willen. Bij Graniet is dat niet het geval vanwege de hoge druk in de magmakamer.

Voorbeeld van uitvloeiingsgesteente is Basalt, hier zijn de bekende Lava tegels van gemaakt.

Voorbeeld van dieptegesteente is Graniet waar de Silver Grey Leather tegels van gemaakt zijn.

 << Terug naar Tegel Definities

 

 

 Stollingsgesteente GranietBasalt GesteenteStollingsproces